Lægning af ærtesten kræver snilde

Når man anlægger ærtesten, der kræves et stort forarbejde. Det er en stor opgave at lægge ærtesten, en tung opgave. Dette blandt andet fordi man ikke ønsker at ukrudt skal trænge igennem de ny-anlagte ærtesten på sigt. Lægger man ærtesten direkte på et jordunderlag uden at behandle underlaget, da opnår man ikke det optimale resultat og chancen for at ukrudt trænger igennem indenfor nærmeste fremtid er stor. Det tilrådes derfor, at man vælger at investere i blandt andet en fiberdug eller ukrudtsdug som underlag ved lægning af ærtesten. Et sådan underlag her nemlig blandt andet til hensigt at dræbe ukrudtet inden det når at slå spirer i de anlagte ærtesten.

 

Lægning af ærtesten er tungt

Når man skal lægge ærtesten da skal man have de stærke mænd på banen. Det er et stort arbejde, og det er et tungt arbejde. Når man har fået leveret den mængde ærtesten, som man forventer at bruge, da skal disse jo så lægges. Inden da skal der som oftest graves ud og gøres klar. Til en indkørsel eksempelvis skal der oftest graves en hvis mængde jord ud. Et passende underlag skal lægges på jorden, hvorefter ærtestenen skal fordeles ud på arealet. Når ærtestenene lægges skal de fordeles jævnt ud på arealet. Hertil er det hensigtsmæssigt at benytte sig af en trillebøre eller lignende. Nogle vælger ved lægning af ærtesten at stampe stenene til sidst, for at fladen bliver jævn og ensartet.

 

At lægge ærtesten skaber en helhed

Når man har fået lagt ærtestenene, hvor man nu ønsker det, da er der rig mulighed for at nyde det forhåbentligt flotte resultat. Et resultat som man kan få glæde af i mange år frem. Et resultat som man bliver glad for. Et resultat som forhåbentlig fremmer alt det gode, som man gerne vil have fremhævet ved sin bolig.