Levering af ærtesten kræver muskler

Når man belægger store flader med ærtesten, da kræves store mængder af ærtesten. Store mængder som er tunge, hvorfor de ikke bare sådan lige er til at flytte rundt på. Når man bestiller de store mængder af ærtesten, da tilrådes det derfor, at man bestiller ærtestenene med levering, idet afhentningen er sværere, end man lige tror. Det er desuden de færreste køretøjer, der kan holde til at flytte rundt på flere ton af ærtesten, hvorfor leveringen er endnu mere belejlig. Vælger man at hente ærtestenene selv, da bør man benytte sig af en trailer, så man ikke slider på sit køretøj.

 

Forskellige former for levering af ærtesten

Via havehandel.dk/produkt-kategori/sand-og-grus/ærtesten tilbydes levering ved kantstenen af ens bolig i form af aftipning af ærtestenene eller man kan få ærtestenene leveret med kran. Med kran er der mulighed for at ærtestenene kan blive leveret mere specifikt i forhold til hvor ærtestenene skal lægges. Man kan få ærtestenene leveret i bigbags eller i en bunke, afhængigt af hvad man ønsker. Leveringen af ærtesten er altså fleksibel ligesom brugen af ærtesten er fleksibel. Mulighederne er mange.

 

Betingelser for levering af ærtesten

Ærtestenenes tunge vægt kræver noget af sine omgivelser ved levering. Underlaget hvorpå ærtestenene bliver leveret kan briste, fliser eksempelvis, på grund af stenenes tunge vægt. Derfor er det vigtigt, at underlaget til levering er stærkt, en asfalteret vej eksempelvis. En ting er et egnet underlag der er også krav til levering med en kran. Underlaget under kranen skal ligeledes også være stærkt. Dette fordi underlaget både skal kunne holde til ærtestenenes vægt og kranens vægt. Dertil har kranen også sine begrænsninger, hvorfor der er en maksimum begrænsning for hvor højt kranen kan løfte ærtestenene og hvor langt væk fra kranens centrum, ærtestenene kan flyttes. Levering af ærtesten er altså en større sag, hvortil styrke kræves.